Raport InfoDOK: Najniższa kwota prób wyłudzeń od 2007 r

Przy pomocy kradzionych dokumentów, w ciągu ostatnich 3 miesięcy, próbowano wyłudzić 1 877 kredytów na łączną kwotę 67,3 mln złotych. To najniższa kwartalna kwota, jaką odnotowano od końca 2007 r., gdy Związek Banków Polskich rozpoczął badania publikowane w Raporcie o dokumentach InfoDOK – wynika z 21. edycji Raportu InfoDOK, przygotowywanego przez Związek Banków Polskich i zaprezentowanego na środowej konferencji prasowej.

W Konferencji wzięli udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP, Grzegorz Kondek, koordynator społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE oraz Marcin Idzik z TNS Polska.

InfoDOK: „Tylko” 67 milionów złotych chciano wyłudzić z banków w I kwartale 2015 r.

Związek Banków Polskich od kilkunastu lat prowadzi system do zastrzegania utraconych dokumentów tożsamości. Baza zawiera już 1,45 miliona danych o dokumentach zagubionych bądź skradzionych od 1997 r.  Tylko w I kwartale 2015 r. do Systemu DZ trafiło 27,4 tys. nowych informacji.

„W I kwartale 2015 r. odnotowaliśmy najniższą jak do tej pory kwotę prób wyłudzeń kredytów. System DZ zablokował 1 877 prób na łączną kwotę 67 milionów zł – to o 5 mln zł mniej od dotychczasowego minimum z IV kwartału 2012 r. Niechlubnym rekordem w tym zakresie była jak dotąd kwota 178 mln zł z IV kwartału 2010 r.” – podkreśla Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii Informacyjnej Dokumenty Zastrzeżone.

„Od dwóch lat obserwowaliśmy niepokojące zjawisko wzrostu liczby prób wyłudzeń – w tym kwartale na szczęście odnotowano niemal 20-procentowy spadek tej liczby. Podsumowując nasze dane od 2008 roku zablokowano 56 tys. prób wyłudzeń na łączną kwotę 3,1 miliarda złotych” – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dot. Bankowego Tytułu Egzekucyjnego

Podczas konferencji Wiceprezes ZBP, Jerzy Bańka wyjaśnił, że decyzja Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 roku dotycząca Bankowego Tytułu Egzekucyjnego wpłynie m.in. na zmianę procedur udzielania kredytów przez banki. Sektor bankowy wypracuje i wdroży inny model zabezpieczenia wierzytelności.

„Związek Banków Polskich wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Sprawiedliwości o wprowadzenie radykalnych obniżek wysokości opłat za czynności notarialne związane z ustanowieniem zabezpieczenia. Działanie to zostało podjęte w celu złagodzenia negatywnych dla Klientów skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego” – dodał Jerzy Bańka

Treść pisma do Ministra sprawiedliwości znajduje się tutaj.

Pengab: Dobre otwarcie II kwartału

W kwietniu br. Pengab wyniósł 21,9 pkt. (+3,7 m/m). W środowisku bankowym narasta oczekiwanie wzrostu aktywności klientów na rynku kredytów. Od trzech miesięcy umacnia się wzrostowy trend, w szczególności kredytów konsumpcyjnych, jak i kredytów obrotowych dla przedsiębiorstw. W kontekście kolejnych dwóch kwartałów przewiduje się upowszechnienie umiarkowanej poprawy sytuacji na wszystkich monitorowanych rynkach.

Po raz pierwszy od kilku miesięcy znacząco wzrosły projekcje przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. W najbliższych miesiącach oczekiwany jest jednak dalszy spadek aktywności klientów na rynku depozytowym” – podsumował Marcin Idzik z TNS Polska